O tomto webu

Na webovém portálu Pravopis.styďse!cz upozorňujeme na jazykové nedostatky autorů a různých pisatelů, redaktorů, editorů, grafiků i jazykových korektorů.

Vybíráme ukázky překlepů, pravopisných chyb a chybné interpunkce, nesprávných gramatických tvarů, pochybných syntaktických vazeb a prapodivných stylistických obratů, které se každodenně vyskytují v masmédiích (internet, televize, rozhlas, tisk).

Nesnažíme se o pedantické a mravokárné poučování, jen chceme poukázat na nešvary, které se pravidelně objevují v nejsledovanějších periodikách, na nejčtenějších webových portálech, v knihách či v letácích nadnárodních společností.

Sami autoři a redaktoři by se měli podivit nad tím, co dokázali vyplodit za klenoty. Možná se pak sami chytí za nos, začnou se o svůj přirozený jazyk zajímat, respektovat daná pravidla a vyhledají a zopakují si jazykové jevy, u kterých si nejsou jistí. A pokud si s něčím doopravdy nebudou vědět rady, pak se třeba poohlédnou po dobrém jazykovém korektorovi (či korektorce) a využijí jeho (jejích) profesionálních služeb. (Samozřejmě můžete využít i služeb mé jazykové agentury, která se korekturami zabývá).

Pravopis.styďse!cz je nástěnkou hanby pro ty, kteří se domnívají, že v dnešní době jsou jazykové korektury přežitek. Pro ty, kteří jsou přesvědčení, že je v pořádku psát metodou pokus/omyl, a kterým je naprosto jedno, zda píšou s/z, i/y, i/í, mě/mně aj.!

Nechcete-li se přidat k těmto jazykovým lajdákům a negramotným lamám, najděte si čas, a než text zveřejníte, zkuste si ho ještě předtím po sobě minimálně jednou přečíst. A pokud ten čas nemáte, dopřejte svým článkům jazykovou korekturu. Protože i vaše texty mohou být bez chyb!

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.