Pravopis

Dobrý jazykový korektor je k nezaplacení

Se 7. pádem se pojí předložka s.

Zvláštní, jak mě dokáže nadzvednout ze židle to, když nám (jazykovým korektorům) fušují do řemesla rádoby odborníci na český jazyk. Tito lidé mají zřejmě pocit, že opravovat české texty může kdokoli. A podle toho to taky vypadá. To se pak nelze divit těm, kteří by rádi objednali jazykovou korekturu svých textů, ale po přečtení takového inzerátu od svého plánu upustí. Kdo by taky svěřil opravu textu někomu, kdo se označuje za jazykovou korektorku a hned v první větě (nechytejte mne za slovo) udělá pravopisnou chybu. Ach jo, kam ten svět spěje... 

Co: 

Kde: 

A zase ten pravopis!

mikrovlnka vs. mikrovlnná
Pravopisné hrubky se nevyhýbají ani webům, které prodávají zboží. Takovým  názorným příkladem může být popis u jedné z hraček pro děti. Sice píšeme mikrovlnka, ale přídavné jméno mikrovlnná se píše vždy se dvěma n. Pro tento jazykový jev existuje pravidlo, že se dvě n použijí u adjektiv odvozených příponou -ní, -ný od substantiv, která mají kořen zakončený na -n, -ň. V tomto případě je kořen slova vln a připojuje se k němu přípona -ná.
 

Co: 

Kde: 

Pravopisná hrubka v knížce pro děti z Edice ČT

Píše se jedině štrúdl!

V knížce Jiřího Žáčka Krysáci jsou zase spolu, kterou vydala Česká televize v Edici ČT v roce 2016, se na straně 13 objevila pravopisná hrubka ve slově štrúdl. Ačkoli se štrúdl píše jedině s ú, podoba slova s ů je velmi obvyklá, a pro mě tedy nikterak překvapující. Pro některé lidi je však velkým překvapením, že štrúdl se píše s ú, a dožadují se logického opodstatnění či pravidla, podle kterého by si pravopis slova štrúdl odvodili. Jenže takové pravidlo prostě neexistuje. Jak by podotkl Eda, laboratorní potkan z Prahy a jeden z protagonistů jmenované knihy: „Máme tu problém, pánové!“ Nezbývá nám nic jiného než si pravopisnou podobu slova štrúdl navždy zapamatovat.

Co: 

Kde: 

Pravopisná chyba v další dětské knížce

Pravopisná chyba v další dětské knížce

Včera jsem si z knihovny půjčila moc pěknou knížku pro děti. Jmenuje se Vánoční knížka, napsala ji a ilustrovala Tereza Říčanová a v roce 2006 ji vydalo nakladatelství Baobab. Jenže i v tomto textu jsem narazila na pravopisnou chybu, která je zcela mimo mé chápání.

V knize je použita předložka z, která se váže se 7. pádem, tj. z novými hračkami. Ach jo, se 7. pádem se přece pojí pouze předložka s, tedy správně: s novými hračkami.

Suma sumárum, zase jedna kniha pro děti, která se vykašlala na jazykovou korekturu.

Co: 

Kde: 

Opět jedna „výživná“ jazyková hrubka

Správný tvar: obuvi

Na webových stránkách, které nabízejí k pronájmu bowlingové dráhy, jsem se dočetla, že je možnost zapůjčení obuvy. A sakra! Někdo by měl dotyčným, kteří webovky spáchali, zopakovat, podle jakých vzorů skloňujeme substantiva ženského rodu. Pak by totiž nedošlo k takové hrubce, která se vyjímá na stránkách společnosti. Obuv skloňujeme podle vzoru kost, tudíž jediný správný tvar je obuvi (jako kosti).

Co: 

Kde: 

Pravopis v článcích Moravskoslezského deníku

Dokonalá shoda podmětu s několikanásobným přísudkem

Moravskoslezský deník se zase v jednom ze svých článků vyznamenal, resp. autor článku či redaktor, který měl na starosti jazykovou korekturu. Pravopisná hrubka v přísudku se může stát leckomu, ovšem nad pravopisnou hrubkou v přísudku několikanásobném, který má v předcházejících slovesech správnou koncovku (děti bily a týraly chlapce), ale poslední sloveso má koncovku -i (donutili), ačkoli podmětem jsou pořád tytéž děti, to mi zůstává rozum stát (a jak je na článku vidět, nejen mně). (Napadá mě však ještě jedna varianta, možná že pravopis je v článku užit správně a pak by byla chyba v interpunkci. Pokud by tomu tak bylo, před a donutili chybí čárka, což by znamenalo, že svléknout se do naha chlapce donutili policisté.)

Co: 

Kde: 

Pozor na ledabyle napsané články!

1. verze článku o ledabylém čištění dětských zubů
Na video.idnes.cz se objevil krátký článek o ledabylém čištění dětských zubů, který sice obsahoval jen pár vět, zato se v něm objevilo hned několik překlepů a pravopisná hrubka.
Neznalost pravopisu se projevila ve slově ledabylé (podle red. idnes: ledabilé). Jakmile se v diskusi pod článkem vyskytlo, že přídavné jméno ledabylé se píše s tvrdým y, redakce po pár dnech zahájila nápravu (rozuměj: nadpis článku opravila). Nicméně stále v článku zůstává překlep, který by se měl, milá redakce idnes.cz, taky opravit.

Co: 

Kde: 

Téma vs. tematický

Adjektivum tematický se píše s krátkým e

Už několikrát jsem při své práci narazila na přídavné jméno tematický, které je uváděno nesprávně jako tématický, tedy s dlouhým e (tomuto tématu jsem se věnovala již dříve na svém blogu). Někdy nás může mást, že téma píšeme s dlouhým e a podstatné jméno tematika a přídavné jméno tematický s krátkými vokály. Je třeba si zapamatovat, že tematicky, tematický jsou slova odvozená od podstatného jména tematika (soubor témat), které se prostě píše s krátkým e, tudíž není důvod adverbium a adjektivum psát s dlouhým e. Jediná možná varianta psaní slov odvozených od substantiva tematika je tematický, tematicky.

Oproti tomu podstatné jméno téma (základní myšlenka) píšeme vždy s dlouhým e. Sice je to slovo přejaté z cizího jazyka, ale ustálené ve své psané jazykové podobě a píšeme je vždy s dlouhou samohláskou.

Co: 

Kde: 

Stránky