Pravopis

A zase ten pravopis!

mikrovlnka vs. mikrovlnná
Pravopisné hrubky se nevyhýbají ani webům, které prodávají zboží. Takovým  názorným příkladem může být popis u jedné z hraček pro děti. Sice píšeme mikrovlnka, ale přídavné jméno mikrovlnná se píše vždy se dvěma n. Pro tento jazykový jev existuje pravidlo, že se dvě n použijí u adjektiv odvozených příponou -ní, -ný od substantiv, která mají kořen zakončený na -n, -ň. V tomto případě je kořen slova vln a připojuje se k němu přípona -ná.
 

Co: 

Kde: 

Pravopisná hrubka v knížce pro děti z Edice ČT

Píše se jedině štrúdl!

V knížce Jiřího Žáčka Krysáci jsou zase spolu, kterou vydala Česká televize v Edici ČT v roce 2016, se na straně 13 objevila pravopisná hrubka ve slově štrúdl. Ačkoli se štrúdl píše jedině s ú, podoba slova s ů je velmi obvyklá, a pro mě tedy nikterak překvapující. Pro některé lidi je však velkým překvapením, že štrúdl se píše s ú, a dožadují se logického opodstatnění či pravidla, podle kterého by si pravopis slova štrúdl odvodili. Jenže takové pravidlo prostě neexistuje. Jak by podotkl Eda, laboratorní potkan z Prahy a jeden z protagonistů jmenované knihy: „Máme tu problém, pánové!“ Nezbývá nám nic jiného než si pravopisnou podobu slova štrúdl navždy zapamatovat.

Co: 

Kde: 

Pravopisná chyba v další dětské knížce

Pravopisná chyba v další dětské knížce

Včera jsem si z knihovny půjčila moc pěknou knížku pro děti. Jmenuje se Vánoční knížka, napsala ji a ilustrovala Tereza Říčanová a v roce 2006 ji vydalo nakladatelství Baobab. Jenže i v tomto textu jsem narazila na pravopisnou chybu, která je zcela mimo mé chápání.

V knize je použita předložka z, která se váže se 7. pádem, tj. z novými hračkami. Ach jo, se 7. pádem se přece pojí pouze předložka s, tedy správně: s novými hračkami.

Suma sumárum, zase jedna kniha pro děti, která se vykašlala na jazykovou korekturu.

Co: 

Kde: 

Opět jedna „výživná“ jazyková hrubka

Správný tvar: obuvi

Na webových stránkách, které nabízejí k pronájmu bowlingové dráhy, jsem se dočetla, že je možnost zapůjčení obuvy. A sakra! Někdo by měl dotyčným, kteří webovky spáchali, zopakovat, podle jakých vzorů skloňujeme substantiva ženského rodu. Pak by totiž nedošlo k takové hrubce, která se vyjímá na stránkách společnosti. Obuv skloňujeme podle vzoru kost, tudíž jediný správný tvar je obuvi (jako kosti).

Co: 

Kde: 

Pravopis v článcích Moravskoslezského deníku

Dokonalá shoda podmětu s několikanásobným přísudkem

Moravskoslezský deník se zase v jednom ze svých článků vyznamenal, resp. autor článku či redaktor, který měl na starosti jazykovou korekturu. Pravopisná hrubka v přísudku se může stát leckomu, ovšem nad pravopisnou hrubkou v přísudku několikanásobném, který má v předcházejících slovesech správnou koncovku (děti bily a týraly chlapce), ale poslední sloveso má koncovku -i (donutili), ačkoli podmětem jsou pořád tytéž děti, to mi zůstává rozum stát (a jak je na článku vidět, nejen mně). (Napadá mě však ještě jedna varianta, možná že pravopis je v článku užit správně a pak by byla chyba v interpunkci. Pokud by tomu tak bylo, před a donutili chybí čárka, což by znamenalo, že svléknout se do naha chlapce donutili policisté.)

Co: 

Kde: 

Pozor na ledabyle napsané články!

1. verze článku o ledabylém čištění dětských zubů
Na video.idnes.cz se objevil krátký článek o ledabylém čištění dětských zubů, který sice obsahoval jen pár vět, zato se v něm objevilo hned několik překlepů a pravopisná hrubka.
Neznalost pravopisu se projevila ve slově ledabylé (podle red. idnes: ledabilé). Jakmile se v diskusi pod článkem vyskytlo, že přídavné jméno ledabylé se píše s tvrdým y, redakce po pár dnech zahájila nápravu (rozuměj: nadpis článku opravila). Nicméně stále v článku zůstává překlep, který by se měl, milá redakce idnes.cz, taky opravit.

Co: 

Kde: 

Téma vs. tematický

Adjektivum tematický se píše s krátkým e

Už několikrát jsem při své práci narazila na přídavné jméno tematický, které je uváděno nesprávně jako tématický, tedy s dlouhým e (tomuto tématu jsem se věnovala již dříve na svém blogu). Někdy nás může mást, že téma píšeme s dlouhým e a podstatné jméno tematika a přídavné jméno tematický s krátkými vokály. Je třeba si zapamatovat, že tematicky, tematický jsou slova odvozená od podstatného jména tematika (soubor témat), které se prostě píše s krátkým e, tudíž není důvod adverbium a adjektivum psát s dlouhým e. Jediná možná varianta psaní slov odvozených od substantiva tematika je tematický, tematicky.

Oproti tomu podstatné jméno téma (základní myšlenka) píšeme vždy s dlouhým e. Sice je to slovo přejaté z cizího jazyka, ale ustálené ve své psané jazykové podobě a píšeme je vždy s dlouhou samohláskou.

Co: 

Kde: 

Česká televize a její pravopisná hrubka v poledních zprávách

Psaní předložek S a Z podle redaktorů České televize

Mám takový dojem, že to s námi jde od desíti k pěti, neboť už ani Česká televize, potažmo její editoři a redaktoři neovládají český pravopis. Jak jinak si vysvětlit pravopisnou hrubku, která se objevila v dnešních poledních zprávách na ČT.

Ve spodní části na obrazovce je umístěna lišta, na které se střídá stručný souhrn zpráv z domova, ze zahraničí, sportovních událostí a také informace o počasí. Dnes pár minut po dvanácté hodině se objevila věta: ZAORÁLEK: ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ PŘEDPOKLÁDÁ SPOLUPRÁCI Z ÍRÁNEM. Po přečtení zprávy jsem neměla daleko ke kolapsu. Jednak zpráva sama o sobě stojí za zamyšlení, jednak zápis předložky Z, která se na tomto místě pojí se 7. pádem, vypadá opravdu hrůzostrašně.

Snad každý z nás si z dětských školních let pamatuje, že užití předložek s a z se řídí pádem. A se 7. pádem se pojí pouze předložka s, žádná jiná možnost neexistuje. 

Co: 

Kde: 

Píše se Evropská unie, nebo Evropská Unie?

Píšeme Evropská unie, nikoli Evropská Unie

V regionálních Novinách pro občany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsem se dočetla, že slovní spojení Evropská unie se píše s oběma velkými počátečními písmeny. Redaktor si psaní Evropské Unie s velkými písmeny nejspíše odvodil ze zkratky EU, kde jsou taktéž obě písmena velká. Psát Evropská Unie s velkým písmenem U je však chybné. Jediná správná možnost je Evropská unie, tedy Evropská s velkým E a unie s malým písmenem u.

Co: 

Kde: 

Stránky